Osobní doprava nejen pro studenty

OBSAH V. – PŘESTUPNÍ UZLY POZEMNÍ OSOBNÍ DOPRAVY

5. PŘESTUPNÍ UZLY POZEMNÍ OSOBNÍ DOPRAVY Autobusové nádraží Autobusové nádraží – bezpečnost Autobusové nádraží – řazení autobusů I Autobusové nádraží – řazení autobusů II Zastávky městské dopravy Osobní železniční stanice Osobní železniční stanice –...

OBSAH IV. – VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

4. VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA Vývoj od počátků po současnost První etapa vývoje Druhá etapa vývoje Mezinárodní spolupráce Legislativní úprava vysokorychlostní železniční dopravy I Legislativní úprava vysokorychlostní železniční dopravy II Legislativní úprava vysokorychlostní železniční dopravy...

OBSAH III. – REGIONÁLNÍ DOPRAVA A INTEGROVANÝ TAKTOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

3. REGIONÁLNÍ DOPRAVA A INTEGROVANÝ TAKTOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD Charakteristika regionální dopravy Integrovaný taktový jízdní řád Požadavky na integrované taktové jízdní řád Změny parametrů vozidlového parku Konstrukce Integrovaných taktových jízdních řádů I Konstrukce Integrovaných taktových...

OBSAH II. – PŘÍMĚSTSKÁ DOPRAVA

2. PŘÍMĚSTSKÁ DOPRAVA I 2. PŘÍMĚSTSKÁ DOPRAVA II Vnitrostátní osobní přeprava na železnici I Vnitrostátní osobní přeprava na železnici II Vnitrostátní osobní přeprava na železnici III Požadavky na organizaci příměstské přepravy Zásady koncepce řešení...

OBSAH I. – OSOBNÍ DOPRAVA

Úvod I Úvod II Úvod III Úvod IV 1. ASPEKTY OSOBNÍ DOPRAVY Členění dopravních oborů v individuální dopravě Charakteristika osobních dopravních prostředků Hromadná a individuální doprava u nas Změny vybraných ukazatelů osobní dopravy v...

Podmínky pro provozování dopravy:

– dodržovat ustanovení zák.č. 111/94Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů– zahájit provoz na lince ke dni, který je stanoven v licenci a provoz udržovat po celou dobu platnosti licence; v případě, že...

Odůvodnění

Okresnímu úřadu Žďár nad Sázavou, referátu dopravy a silničního hospodářství, byla jako příslušnému dopravnímu úřadu předložena žádost o udělení licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy na výše uvedené lince. Dopravní úřad tuto žádost...

NAVRHOVÁNÍ AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ

Úkolem cvičení je:1. na základě podkladů vypočítání počtu stanovišť pro autobusy, 2. navrhnutí grafického rozmístění stanovišť pro autobusové nádraží. 10. Navrhování parkovací plochy silničních vozidel Úkolem cvičení je:1. vypočítat kapacity parkovacích míst jednotlivých ulic...

Okresní úřad Žďár nad Sázavou

referát dopravy a silničního hospodářství_ _Č.j.: Dop. 1268/12a/97-Ja Ve Žďáru nad Sázavou, dne 9.7.1997Ev.č.: 840 123 ZDAR, a.s.Jihlavská 759/4591 01 Žďár nad Sázavou Okresní úřad Žďár nad Sázavou, referát dopravy a silničního hospodářství, jako...

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

na provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy na lince:číslo linky: 840 123název linky: Žďár nad Sáz. – Brnovýchozí zastávka: Žďár nad Sázavou, aut. nádr.konečná zastávka: Brno, ÚAN Zvonařkapro právnickou osobu:obchodní jméno: ZDAR, a.s.sídlo: Jihlavská...