Osobní doprava nejen pro studenty

5.3.1 Podzemní dráha


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Podpovrchové části tras se budují zejména v ražených tunelech nebo v otevřeném hloubeném prostoru. Povrchové části tras se zřizují na vlastním tělese, vytvořeném zemními nebo umělými stavbami. Tratě jsou dvoukolejné ve společném tunelu nebo...

Jednotlivé druhy uvedených dopravních prostředků lze charakterizovat následujícím způsobem:


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

D) Příměstské rychlodráhy – jsou provozovány buď po běžných příměstských železničních tratích, nebo se pro jejich potřebu buduje speciální dopravní cesta, která je jako u podzemních drah vedena segregovaně od vnějších vlivů. Spoje na...

5.2 Rozdělení rychlodrah a jejich charakteristika


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Pro základní dělení jednotlivých druhů rychlodrah lze dopravní prostředky rozdělit do třech skupin podle toho, zda je vedená trasa převážně:– pod úrovní terénu (podzemní dráhy – metro, spojovací dráhy),– v úrovni terénu (městské a...

5.1 Mezníky historického vývoje – pokračování


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

S první elektrickou podzemní dráhou (1890 – City-South London) se lze setkat v Londýně. Zde jako zajímavost lze uvést fakt, že ještě v roce 1886 se předpokládal pro provoz lanový pohon parním navijákem. V...

5. RYCHLODRÁHY


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

V devatenáctém století se s rozvojem železnice a využitím jejich předností (vyšší rychlost, klidná jízda a stálá trasa) předpokládalo, že zvýší svůj podíl na dopravním trhu na úkor ostatních druhů dopravy. Obrat v tomto...

V roce 1998 držely ČSA téměř primát v počtu společností, s nimiž spolupracují na základě code-sharingu.


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Při něm je let provozovaný jednou společností označen kódy obou dopravců. Jednalo se o: Air France (Praha-Paris), Air Ostrava (Praha-Ostrava, Praha-Košice, Praha-Berlin), Alitalia (Praha-Rome, Praha-Milano, Austrian Airlines (Praha-Wien), Balkan (Praha-Sofia), Continetal Airlines (Praha-New York/Newark...

Další výrazné změny nastaly u ČSA po roce 1989.


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Byla započata rozsáhlá obnova sovětského/ruského letadlového parku. V roce 1991 byl v ČSA nasazen první stroj západoevropského konsorcia Airbus Industries A310-300. V dalších letech následoval další Airbus, letadla ATR a Boeing 737. V roce...

4.7.2 České aerolinie


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

České aerolinie (ČSA) jsou národním leteckým dopravcem České republiky. Patří ke třem nejstarším leteckým společnostem. Jak již bylo zmíněno v předchozím ČSA byly založeny 6. října 1923. První let ČSA se uskutečnil 29.10 1923...

4.7.1 Letecké společnosti a jejich aliance


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Největší koncentrace letecké dopravy osob je v současné době koncentrována do USA, západní Evropy a Japonska. O tom svědčí i přehled deseti největších světových letišť a pět největších měst se započtením všech letišť v...