Osobní doprava nejen pro studenty

5.3.1 Podzemní dráha

Podpovrchové části tras se budují zejména v ražených tunelech nebo v otevřeném hloubeném prostoru. Povrchové části tras se zřizují na vlastním tělese, vytvořeném zemními nebo umělými stavbami. Tratě jsou dvoukolejné ve společném tunelu nebo...

5.2 Rozdělení rychlodrah a jejich charakteristika

Pro základní dělení jednotlivých druhů rychlodrah lze dopravní prostředky rozdělit do třech skupin podle toho, zda je vedená trasa převážně:– pod úrovní terénu (podzemní dráhy – metro, spojovací dráhy),– v úrovni terénu (městské a...

5.1 Mezníky historického vývoje – pokračování

S první elektrickou podzemní dráhou (1890 – City-South London) se lze setkat v Londýně. Zde jako zajímavost lze uvést fakt, že ještě v roce 1886 se předpokládal pro provoz lanový pohon parním navijákem. V...

5. RYCHLODRÁHY

V devatenáctém století se s rozvojem železnice a využitím jejich předností (vyšší rychlost, klidná jízda a stálá trasa) předpokládalo, že zvýší svůj podíl na dopravním trhu na úkor ostatních druhů dopravy. Obrat v tomto...

Další výrazné změny nastaly u ČSA po roce 1989.

Byla započata rozsáhlá obnova sovětského/ruského letadlového parku. V roce 1991 byl v ČSA nasazen první stroj západoevropského konsorcia Airbus Industries A310-300. V dalších letech následoval další Airbus, letadla ATR a Boeing 737. V roce...

4.7.2 České aerolinie

České aerolinie (ČSA) jsou národním leteckým dopravcem České republiky. Patří ke třem nejstarším leteckým společnostem. Jak již bylo zmíněno v předchozím ČSA byly založeny 6. října 1923. První let ČSA se uskutečnil 29.10 1923...

4.7.1 Letecké společnosti a jejich aliance

Největší koncentrace letecké dopravy osob je v současné době koncentrována do USA, západní Evropy a Japonska. O tom svědčí i přehled deseti největších světových letišť a pět největších měst se započtením všech letišť v...