Osobní doprava nejen pro studenty

5.6.2 Paříž

S prvními projekty je možné se setkat v polovině 19. století, tedy v době, kdy se plánovala výstavba metra v Londýně. Pařížská podzemní dráha (čtvrtá po Londýnu, Glasgow a Budapešti) zahájila svůj provoz v...

5.6 Příklady rychlodrah ve světě


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

5.6.1 LondýnPrvní úsek londýnského metra mezi Paddingtonem (dřívější název Bishops Road) a Farringdonem byl otevřen již v roce 1863. Ačkoliv byly provozovány soupravy podzemní dráhy (tzv. Metropolitan Railway) s využitím parních lokomotiv (spíše strojů),...

5.5.4 Zabezpečovací zařízení


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Zabezpečovací zařízení pražského metra dovoluje nejkratší následný interval mezi vlaky 90 s při max. dovolené rychlosti vlaků 80 km/h, kromě stanice Skalka, která dovoluje nejkratší následný interval mezi vlaky 105 s.Jako staniční zabezpečovací zařízení...

5.5.4 Zabezpečovací zařízení


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Vlakový zabezpečovač PA 135 se také skládá ze dvou částí, jako ARS: stacionární části, která ve spolupráci se staničním a traťovým zabezpečovacím zařízením vysílá směrem k hnacímu vozidlu program jízd a další signály pro...

5.5.3 Další charakteristika a technické údaje


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Síť metra v roce 2000 je tvořena tratěmi A, B a C, kde se nachází 51 stanic (z toho 2 mají boční, ostatní ostrovní nástupiště – včetně nedokončené stanice ČKD), průměrná vzdálenost stanic je...

5.5.1 Základní charakteristika


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

V nejbližší budoucnosti (asi do roku 2004) se počítá s prodloužením trasy C ze stanice Nádraží Holešovice o tři stanice až do Ládví a potom dále do roku 2010 o další dvě stanice až...

5.4 Integrace tramvaje se železnicí


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Integrace tramvaje se železnicí je nový způsob řešení příměstské dopravy v městských aglomeracích, který překonává tradiční řešení hromadné dopravy osob a přibližuje se zákazníkům. Tento dopravní prostředek spojuje výhody klasické tramvaje určené pro obsluhu...

5.5 Metro Praha


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

5.5.1 Základní charakteristikaSoučasná síť pražského metra, jehož provozovatelem je Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s., má v roce 2000 tři tratě A, B, C, které spojují vlastní centrum hlavního města s okrajovými celky. Celková...

5.3.2 Podpovrchová tramvaj


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Doprava zabezpečovaná podpovrchovými tramvajemi je charakteristická tím, že její dopravní síť (většinou dvojkolejná) je na některých úsecích umístěna ve stejném prostoru jako doprava nekolejová. Tramvajové soupravy jsou obvykle složeny ze dvou vozů (výjimečně z...

5.3 Podzemní dráha nebo podpovrchová tramvaj?


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

5.3.1 Podzemní dráhaPodzemní dráha je dopravní prostředek městské hromadné kolejové dopravy, vedený zpravidla pod úrovní terénu (pouze v kratších úsecích – na okraji města – vede na povrchu) a využívající vlastní dopravní síť. Je...