Osobní doprava nejen pro studenty

5. POŽADAVKY NA VOZIDLA A INFRASTRUTURU V PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVĚ

5.1 Požadavky na vozidla v příměstské dopravě Požadavky na vozidla v příměstské dopravě, jež ale musí vést k přijatelnému pohodlí ze strany cestujícího a vyšší výkonnosti příměstské dopravy ze strany dopravce, jsou následující:1. minimalizace...

4.2.5 Stuttgart

Realizace systému příměstské dopravy na území Stuttgartu a jeho okolí byla zahájena v roce 1978 založením Stuttgartského dopravního a tarifního svazu (Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart – VSS). V roce 1982 došlo k rozšíření VSS...

4.2.4 Hamburk

Realizace systému příměstské dopravy na území města Hamburku a jeho zájmovém území byla zahájena v roce 1967 založením dobrovolného sdružení dopravců – Hamburského dopravního svazu (HVV – Hamburger Verkehrsverbund). Zakladateli HVV byli dopravci, kteří...

4.2.3 Mnichov

Realizace systému příměstské dopravy na území města Mnichova a jeho okolí byla zahájena v roce 1972 založením Mnichovského dopravního svazu (MVV – Müncher Verkehrsverbund). Zakladateli byly Spolková republika Německo, spolková země Bavorsko, město Mnichov...

4.2.2 Berlín

Prvním impulsem pro vznik příměstské železnice S-Bahnu v Berlíně bylo zavedení provozu na tzv. Ringbahn – okružní železnice, spojující železniční stanice v Berlíně. Od roku 1924 se začínají prosazovat elektrifikované tratě, na nichž jezdily...

4.2 Příměstská doprava v zahraničí

Nejvíce zkušeností s tvorbou a fungováním příměstské dopravy v regionech a městských aglomeracích mají členské země Evropské unie, především Rakousko, Německo a Švýcarsko. Linky příměstské dopravy jsou obvykle součástí dopravně-přepravního systému tzv. Dopravních svazů,...

4.1.4 IDS Plzeň

Otázkou IDS se město začalo zabývat již v roce 1995. V roce 1996 byla zpracována studie, která navrhla několik etap pro vytvoření IDS v této aglomeraci. Studie byla navržena pro oblasti Plzeň-Jih, Plzeň-Sever, Plzeň-město...

4.1.2 IDS Ostrava

Na základě studie o hromadné dopravě v Ostravě byla založena koordinační organizace KODIS, slouží jako nástroj zabezpečení správné funkce tohoto systému. Ostravský dopravní integrovaný systém (ODIS) zahrnuje území 25 měst a obcí (cca 430...

4.1.1 IDS Praha

Organizace ROPID zahrnuje nejen městskou dopravu (Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s.), ale i železniční a regionální autobusovou dopravu. Městská doprava je provozována autobusy, tramvajemi a jako jediná v republice metrem. Do Prahy je...

Základními principy IDS jsou:

– jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaj), autobusová doprava je organizována především jako návazná doprava k terminálům, budovaným u stanic kolejové dopravy,– systém umožňuje kombinovaný způsob přepravy...