Osobní doprava nejen pro studenty

Car-pooling (C-P)

– vzniká, jestliže se společně využívaný vozový park vytváří sdružením vozidel více vlastníků nebo sdružením finančních prostředků na vytvoření tohoto vozového parku (v rámci C-P může být provozován R-S i C-S).Výše zmíněný organizovaný car-sharing...

(10) Car-pooling, Car-sharing, Ride-sharing

Za jednu z cest ke snižování rozsahu IAD jsou často považovány různé formy společného využívání osobních automobilů. Nemusí tomu tak být vždy. Záleží na tom, jak jsou stanoveny cíle a parametry systému.Ride-sharing (R-S) je...

(5) Systém Park and Go (P&Go)

Výstavba záchytných parkovišť je spojena také se systémem Park and Go. Tento systém je založen na návaznosti záchytného parkoviště pro automobily pěším koridorem s centrem města. Proto cestující, který zanechá na odstavném parkovišti svůj...

(3) Systém Kiss and Ride (K&R)

V tomto systému se využívá osobního automobilu jako dopravního prostředku pro rozvoz (resp. svoz) spolucestujících na požadovaná místa s návazností veřejné dopravy. Princip systému tedy spočívá v tom, že osobní automobil zastaví bezpečně na...

3. SYSTÉMY DOPRAVNÍ OBSLUHY

Zavedení nových přepravních systémů pro přepravu osob směřuje k prosazení a zvýšení atraktivity hromadné osobní dopravy a ke snížení negativních vlivů individuální automobilové dopravy na životní prostředí. Tyto přepravní systémy jsou součástí integrovaných dopravních...

2.7 Pohyblivé pásy a pohyblivé schody

= SPEEDAWAY, Ženeva – základem je paletový integrátor, který dokáže na krátké dráze po nástupu urychlit cestujícího z nástupních 2-3 km/h na 15 km/h bez jeho pohybu – principem jsou vějířovitě na sobě navršené...

2.6 Kabinkové a kabinové systémy

= CVS (Computer-Controlled Vehicle System) – kabinkový systém přepravy pro čtyři sedící osoby. Systém zahájil provoz v roce 1972 na předměstí Tokia na trase s délkou 4,8 km a 60-ti kabinkami.= Cabtrack – britský...