Osobní doprava nejen pro studenty

1.2.2 Provoz po společné dopravní cestě s jinými uživateli

Typickým a naprosto nejznámějším příkladem jsou malé elektromobily a solární automobily, jejichž provoz je šetrný k životnímu prostředí na rozdíl od klasických automobilů. Jejich kapacita je maximálně čtyři osoby a mohou být buď ve...

1.2.1 Provoz po samostatné dopravní cestě

V rámci individuální dopravy lze uvést systém malých kabinek pro 2-6 sedících osob (systém PRT – Personal Rapid Transit). Kabinky jsou umístěny na visutých nosnících, používají se zde gumová kola a pro pohon lineárního...

1.1 Systémy pro městské centrum – pokračování

Z hromadné dopravy je v tomto případě třeba uvést systém TRANSVEYOR, kde se jedná o dopravní pás s kabinkami a pro jejich směrování po nekonvenční dopravní cestě se využívá tzv. integrátor. V centrech měst...

1. ROZDĚLENÍ NEKONVENČNÍCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ

Prostředky NDS z hlediska obsaditelnosti se dělí vertikálně podle charakteru použití na prostředky:· individuální dopravy – pro nejvýše 4-5 osob, výjimečně až 12 osob,· hromadné dopravy – pro větší počty osob.Z hlediska velikosti plošného...

3.4.4 Odstavná nádraží ve varšavském uzlu

Ve varšavském uzlu existuje spojnice mezi západním, hlavním (centrálním) a východním osobním nádražím. Problematika umístění ON je zde vyřešena vzorovým způsobem. VI. NEKONVENČNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY A SYSTÉMY DOPRAVNÍ OBSLUHYV praxi se v některých státech...

3.4.2 Myčky vozů

Na myčce vozů může dojít buď k tzv. malému dennímu umývání nebo tzv. velkému týdennímu umývání.Při malém umývání souprava postupně projíždí rámy s vlhčením (35 litrů), se smáčením (50 litrů), s kartáči (56 litrů)...