Osobní doprava nejen pro studenty

Autobusové nádraží se skládá z následujících prvků:

– jízdenek, sociální zařízení, gastronomické zařízení, odjezdová tabule, jízdní řády, samoobslužný informační stojan a další)– nástupiště se stanovišti, resp. výstupní stanoviště,– příjezdová stání se stanovišti pro výstup,– přechodové lávky (případně podchody) pro pěší včetně...

7. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Podobný vývoj proběhl ve stejném období i v Japonsku, kde vláda rozhodla, že pro spojení významných center osídlení bude postupně vybudována nová vysokorychlostní železniční síť s normálním rozchodem kolejí. Tato zásadní rozhodnutí vedla k...

V. PŘESTUPNÍ UZLY POZEMNÍ OSOBNÍ DOPRAVY

1. AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍAutobusová nádraží (AN) jsou hlavním prvkem přepravní vazby dopravních prostředků veřejné silniční dopravy mezi sebou, na kterých se uskutečňuje nástup, výstup, přestup a čekání cestujících. Všechna AN by měla splňovat podmínku dobré...

7. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Rychlý rozvoj individuální automobilové dopravy na krátké a střední vzdálenosti i dopravy letecké na vzdálenosti dlouhé, spojený s odpovídajícím rozvojem infrastruktury, vedl v západní Evropě v šedesátých letech k úvahám o účelnosti dalšího rozvoje...

6.4 Itálie

V Itálii byla v roce 1977 uvedena do provozu první vysokorychlostní trať s rychlostí 250 km/h, označovaná jako Direttissima, spojující Řím s Florencií (a později i Milánem). Tratě jsou určeny pro smíšenou dopravu a...

6.3 Francie

Ve Francii realizuje státní železnice výstavbu sítě vysokorychlostních tratí TGV (Train a grande vitesse). První úsek tratě Paříž – Lyon v délce 301 km byl uveden do provozu v roce 1981 a druhý v...

6.2 Německo

V SRN realizuje DB (Deutsche Bahn) program zvyšování jízdních rychlostí na železnici rekonstrukcí stávajících tratí (tratě ABS – Ausbaustrecken) a výstavbou nových tratí (tratě NBS – Neubaustrecken). Od roku 1991 jsou v provozu nové...

6.1 Japonsko- pokračování

V roce 1964 byl zahájen provoz na trati v délce 515 km, která se nazývá Tokaido a spojuje Tokio s Ósakou. Ačkoliv byla jízdní rychlost zpočátku omezena na 210 km/h, přepravovala nová trať od...

5.2.3 Význam výkyvných vozových skříní

Nutnost vyšší cestovní rychlosti a vyššího pohodlí pro cestující vede mimo jiné k zavádění výkyvných vozových skříní, které umožňují vyšší rychlostí průjezd oblouky s menšími poloměry; důsledkem vyššího pohodlí je vyšší opotřebení vnitřního kolejového...