Osobní doprava nejen pro studenty

4.1.2 Vliv ekonomických a společenských podmínek

Ekonomická vyspělost státu se stala nejvýznamnějším faktorem podmiňujícím výstavbu vysokorychlostních tratí. Základní podmínkou je skutečnost, aby investice vložená do projektu byla návratná, v opačném případě se pak po posouzení celospolečenské potřeby a užitečnosti dané...

4. VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ

4.1 Faktory ovlivňující výstavbu vysokorychlostních tratíBudování vysokorychlostních tratí je náročné z toho důvodu, že tyto tratě kladou značné nároky na své směrování, tedy na poloměry oblouků a na maximální stoupání. Na splnění těchto podmínek...

4.1.1 Vliv přírodních podmínek- pokračování

Na trati TGV-A je podíl tunelů na celkové délce tratí 6%, toto poměrně nízké číslo je však dáno příznivými podmínkami, naproti tomu na německých vysokorychlostních tratích se toto číslo pohybuje od 25% do 32%...

3.2 Smíšený provoz

Technické podmínky pro výstavbu vysokorychlostních tratí se smíšeným provozem jsou náročnější. Požaduje se menší sklon (do 12,5 0/00), normální převýšení v obloucích (zhruba 2/3 teoretického), maximální hmotnost na nápravu 22t, větší poloměr oblouků (doporučuje...

B) Ve směru sever -jih:

– Berlín – Praha – Budapešť – Bělehrad – Balkán– Milán – Benátky – Vídeň – Varšava.C) další významná spojení:– Drážďany – Vratislav – Krakov– Berlín – Praha – Vídeň– Norimberk – Praha– Praha...

K dispozici budou tři druhy tratí :

– nově vybudované vysokorychlostní tratě (VRT), rychlost do 300 km/h,– rekonstruované tratě, které mohou být pojížděny rychlostí 160 – 200 – 250 km/h,– upravené spojovací tratě pro přípojnou dopravu.Důležitým předpokladem je to, že tato...