Osobní doprava nejen pro studenty

2. LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

V roce 1981 byla schválena studie „Prohloubení řídícího plánu evropské železniční infrastruktury“. Jejím hlavním cílem bylo naznačit možnosti realizace zkvalitnění železniční dopravy roku 2000, a usměrnit koordinaci investic sousedních železnic na důležitých mezinárodních magistrálách....

1.6 Mezinárodní spolupráce

Pro rychlé vlaky je státní hranice velmi významným omezením, proto je relevantní snaha o sjednocení požadavků na stavbu a provoz těchto vozidel. Dnes je možné se setkat se třemi významnými mezinárodními projekty. Prvním a...

1.4 Druhá etapa vývoje vysokorychlostní dopravy

Po úspěchu v první etapě se rozhodly železniční správy rozšířit nabídku. Dříve nebo později se většina z nich rozhodla pro zakoupení jednotek s naklápěcími skříněmi, které umožňují zvýšení rychlosti bez větších investic do infrastruktury....

1. VÝVOJ OD POČÁTKŮ PO SOUČASNOST

1.1 Vývoj před 2. světovou válkouZačátkem dvacátého století byla na trati Marienfeld – Zossen poprvé překonána rychlost 200 km/h. Šlo o elektrický vůz firmy Siemens & Halske, který dosáhl rychlosti 203 km/h. Od tohoto...

1.3 První etapa vývoje vysokorychlostní dopravy

První etapa se datuje od doby, kdy se začala vážně řešit otázka přetížené dopravní cesty. Železniční správy neváhaly mohutně investovat jak do infrastruktury, tak do vývoje nových vozidel. Nově postavené tratě zde téměř bez...

IV. VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Proto je zajímavé si uvědomit, že základní síť i našich železnic, etapovitě doplňovaná a upravovaná, vyhovovala více než jedno století. Přesto význam a vlastně monopolní postavení železniční dopravy postupně upadal. Nový směr ukázali v...

3. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Regionální doprava, jakožto nástavba příměstských dopravních systémů, slouží k pokrytí přepravní poptávky na území přesahující městskou aglomeraci. Veřejná doprava zde může konkurovat individuální automobilové dopravě tehdy, pokud se vytvoří odpovídající nabídka. Ze zahraničních zkušeností...

2.3.3 Mecklenburg-Vorpommern-Takt

Mecklenburg-Vorpommern (Meklenbursko – Přední Pomořansko) je spolkovou zemí na severovýchodě Německa s nejmenší hustotou osídlení. Na celé ploše o rozloze 23 421 km2 žije přibližně 1,9 milionu obyvatel, což odpovídá hustotě obyvatelstva průměrně 80...

2.3.2 Rhein-Pfalz-Takt

V roce 1998 bylo do RFT zapojeno i několik autobusových linek. I přes vysokou hustotu železniční sítě stále zůstávala místa, která nebylo možné obsloužit vlakem. Proto se na vytipovaných trasách nasadily autobusové linky („Regiolinien“),...

2.3.2 Rhein-Pfalz-Takt

Oblast Rhein-Pfalz-Takt (Rýnsko-Falcký-takt, dále jen RFT) se rozprostírá v západní části SRN. Jelikož nebylo možné zavést ITJŘ okamžitě do celé oblasti, byly navrženy určité realizační stupně, které obsahovaly jednotlivé dílčí úkony. Jednalo se o...