Osobní doprava nejen pro studenty

3.3.3 Požadavky na výpravní budovu a přednádraží

Pro zajištění dobré vazby přepravních proudů ve výpravní budově s přednádražím musí být dodrženy následující požadavky:– spojení s městskou dopravou bez rušení,– estetický vzhled výpravní budovy,– odstavné plochy pro taxi a vozidla individuální dopravy,–...

3.3.1 Dimenzování prostor výpravních budov

Základním prvkem pro dimenzování kapacity prostor výpravních budov je v první řadě zjištění počtu cestujících u jednotlivých kategorií: 1. cestující bez nástupu nebo výstupu z výpravní budovy – jedná se o takové osoby, které...

3.2.4 Hlavové uspořádání výpravní budovy

Jde pro cestujícího o zajímavě řešený způsob překonání vzdálenosti mezi nástupištěm a výpravní budovou – vše je řešeno úrovňově bez překonávání výškových rozdílů. Značně zdlouhavé je ovšem přestupování mezi vlaky u různých nástupišť, poněvadž...

3.2.1 Průjezdné osobní stanice s boční výpravní budovou

Jde o nejčastěji používaný způsob uspořádání osobních stanic. S tímto druhem stanic se můžeme setkat například v České Třebové.Pokud se tedy bude zjišťovat vzdálenost, kterou musí cestující překonat mezi nástupištěm a výpravní budovou (LC),...

Osobní stanice lze třídit dvěma způsoby:

b) podle způsobu provozu:b 1) smíšené (směrové) – společné kolejové skupiny pro dálkovou i příměstskou dopravu, nástupiště jsou rozděleny podle směrů (např. sudý a lichý směr) – je zde požadavek na složité zhlaví, vlaky...

V osobních stanicích dochází k úkonům spojených:

A) s osobními vlaky a osobními vozy – odbavování průjezdných vlaků (nácestná technická prohlídka, výměna lokomotiv a čet, výměna [kursovních] vozů apod.), sestava a rozřaďování vlakových souprav (nejlépe v kolejišti odstavného nádraží), vjezdy a...

2. ZASTÁVKY MĚSTSKÉ DOPRAVY

Z hlediska vybavení zastávek je zastávka označena jednotným označníkem, který je dostatečně viditelný a obsahuje všechny náležitosti, především název zastávky, čísla linek, vývěsní jízdní řády, tarifní pásma apod.; pro ochranu cestujících před povětrnostními vlivy...

2. ZASTÁVKY MĚSTSKÉ DOPRAVY

Obdobně jako tomu bylo u autobusových nádraží, tak i zde vybrané zastávky městské dopravy (MD) slouží jako přepravní vazba mezi dopravou městskou a ostatní. V dosahu většiny stanic nebo zastávek příměstské, regionální a dálkové...

1.2 Způsoby řazení autobusů u nástupišť

Pro řazení autobusů na stanovištích se používají následující typy nástupišť:1. podélné – nejčastěji používaný způsob, autobusy u stanovišť jsou umístěny za sebou; nevýhodou jsou velké nároky na délku nástupišť,2. stupňovité – autobusy, které stojí...

Pro zajištění bezpečnosti se musí dodržet následující body:

– maximálně oddělit proudy cestujících od provozu vozidel,– jednotlivé plochy co nejvíce zpřehlednit,– snížení maximální rychlosti vozidel v prostoru AN na 20 km/h,– provozovat vozidla na komunikacích jednosměrně,– budovat AN jako bezbariérové,– jednotně a...