Osobní doprava nejen pro studenty

1.2.2 Shrnutí – význam cyklistické dopravy a její podpora

Zvlášť důležitá jsou opatření, která lépe integrují využívání jízdních kol a veřejné dopravy, protože se tím významně prodlužuje celková přepravní vzdálenost. Jízdní kolo nabízí také alternativu k osobnímu automobilu na krátké vzdálenosti (tj. do...

1.2.1 Systém City-Bike

Na originální způsob využití cyklistické dopravy přišli v dánské Kodani. Cyklistická doprava je zde využívána jako doprava veřejná. Tzv. City-Bike (C-B) je systém, při kterém je možné si za určitou zálohu vypůjčit jízdní kolo...

1.2 Cyklistická doprava

Ve srovnání s pěší dopravou má cyklistická doprava větší rádius působnosti. Jízdní kolo se nabízí na krátké vzdálenosti jako alternativa k osobnímu automobilu (tj. cca do osmi až deseti kilometrů). Jízdní kola jsou relativně...

Na rozvoj cyklistické dopravy pozitivně působí:

1. zřizování bezpečných a přímých tras, u kterých používání hlavních cest a křižovatek je dle možností omezováno,2. zřizování bezpečných a přiměřených odstavných míst a úschoven pro jízdní kola na stanicích, nádražích a ostatních veřejných...

1.1.2 Orientační hodnoty propustnosti jednotlivých zařízení

Orientační hodnoty propustnosti jednotlivých zařízení (obvykle na 1 metr šířky), doplněných používanou rychlostí chůze nebo jízdy, jsou uvedeny v následující tabulce:zařízení / poznámka /rychlost [m*s-1] /propustnost[osoby/hod]podchod obousměrný 0,8 3500jednosměrný 0,9-1,0 4000-5000schodiště obousměrné 0,45 2000...

1.1 Pěší doprava – pokračování

Nejlepším řešením je ovšem jasné oddělení ostatní dopravy od chodců a vytváření ucelených pěších zón ve městech s dobrým napojením na prostředky veřejné dopravy. Nesmí se to však realizovat za cenu opatření, která chodce...

(11) Projekt ICARO- pokračování

Program ICARO si klade za cíl prozkoumat nástroje a opatření, která by pomohla zvýšit obsazenost vozidel. Jedná se o projekt s kontextem dopravně-politickým a výstupem by měla být praxí ověřená doporučení a návody, jak...

VII. OSTATNÍ DRUHY DOPRAVY A DOPRAVNÍ SYSTÉMY

1. PĚŠÍ A CYKLISTICKÁ DOPRAVA, DVOUKOLOVÁ POHÁNĚNÁ VOZIDLA 1.1 Pěší dopravaI když se na první pohled zdá, že pěší doprava nemůže podstatným způsobem ovlivnit dělbu přepravní práce v osobní dopravě, je třeba si uvědomit,...

(11) Projekt ICARO

Projekt probíhající v Evropě, zejména v členských zemích EU – ICARO (Increase of CAR Occupancy through innovative measures and technical instruments – Zvýšení obsazenosti osobních vozidel pomocí inovativních opatření a technických nástrojů). Hlavní náplň...