Osobní doprava nejen pro studenty

4.5.4 Služby na palubě a vlastní letecká doprava

Služby na palubě obsahují podle třídy uvítací ceremoniál, uvedení (nasměrování) cestujícího na jeho místo a nabídku nejrůznějších služeb opět podle zaplacené třídy. Obvyklá je nabídka tisku, videokazety pro individuální přijímač u dálkových linek atd....

4.5.2 Přeprava na letiště a odbavení (Check-in)

Přeprava na letiště není přímou součástí dopravní služby. V řadě případů však letecké společnosti ve spolupráci s letišti a speciálními dopravními systémy pro dopravu na a z letiště maximálně ulehčují svým zákazníkům tuto část...

4.5.1 Rezervace a prodej přepravního dokladu – pokračování

Letenka je z právního hlediska dopravní smlouvou mezi cestujícím a dopravcem. Na letence jsou uvedeny dopravní podmínky včetně odpovědnosti dopravce. Letenka obsahuje letové kupony, které opravňují cestujícího k přepravě z letiště místa odletu na...

4.3 Přepravní práva a letecké svobody

b) v souvislosti s přepravními právy se jedná o tzv. ICAO letecké svobody (The Freedoms of Air). Tyto jsou definovány takto:1. svoboda – právo přeletu cizího teritoria bez přistání2. svoboda – právo přistávat na...

h) Ostrá mezinárodní konkurence

– je dalším specifikem letecké dopravy. Zavedené letecké společnosti např. nechtějí uvolnit žádné ze svých získaných slotů (startovací a přistávací práva). Evropský komisař pro hospodářskou soutěž Mario Monti prosazuje, že zavedené letecké společnosti by...

f) Špičkové aplikace výpočetní techniky a telematiky

– jsou dalším specifikem letecké dopravy. Tyto aplikace zahrnují globální rezervační a distribuční systémy letenek, propojené odbavovací systémy včetně zavazadel a jejich globální evidenci, informační systémy pro zajištění vlastní přepravy a příletové odbavení. Obdobnými...

d) Mezinárodní charakter letecké dopravy

– vyžaduje spolupráci států ve všech oblastech civilního letectví. Tato spolupráce je zakotvena v řadě mezinárodních smluvních dokumentů a dále ve statutech mezinárodních leteckých organizací a sdružení, o kterých bude pojednáno následně. Vypracováním přesných...

4.1 Základní druhy letecké dopravy

B) nepravidelná letecká doprava – chartery je letecká doprava zajišťovaná na přímou objednávku, při níž je pronajímána zpravidla celá kapacita letadla. Letadlo je provozováno v čase a trati specificky požadované objednavatelem. U nepravidelné dopravy...