Osobní doprava nejen pro studenty

AEA (Association of European Airlines)

– Asociace evropských leteckých společnosti má sídlo v Bruselu. Úkolem AEA je především podpora rozvoje členských společností i rozvoj jejich vzájemné spolupráce. Řeší tedy v evropském regionu do určité míry obdobné problémy jako IATA...

BSP (Bank Settlement Plan)

– je prodejní systém zajišťující jednotné postupy při prodeji přepravy cestujících. Je zorganizován pod hlavičkou IATA v jednotlivých státech. Na jeho základě prodávají jednotlivé cestovní agentury standardní doklady na všechny letecké společnosti – členy...

IATA – pokračování

Vzhledem k rozdílným podmínkám letecké dopravy v různých světadílech a vzhledem k rozsáhlému počtu a různosti členů stanovila IATA tři tzv. konferenční oblasti:· oblast č.1 – Severní, Střední a Jižní Amerika a přilehlé ostrovy,·...

CEATS

– (Central European Air Trafic Services – projekt osmi středoevropských států, jehož cílem je vybudování společného střediska pro řízení letového provozu v jejich horním vzdušném prostoru – ČR, SR, Maďarsko, Rakousko, Slovinsko, Itálie, Chorvatsko,...

4.6.3 Mezinárodní letecké organizace a sdružení

A) vládní mezinárodní organizace a sdružení:– ICAO (International Civil Aviation Organization) – Mezinárodní organizace pro civilní letectví se sídlem v Montrealu je samostatnou vládní organizací OSN (Organizace spojených národů), která vznikla v souladu s...

Činnost ICAO je řízena pomocí:

· shromáždění, které tvoří zástupci členských států,· rady ICAO, což je stálý 21 členný útvar Shromáždění, který se sestává ze zástupců členských států. Členem Rady byla do konce 1995 také ČR,· výborů a komisí,...

Code-share smlouvy

– jsou smlouvy o společném provozu, kdy je jeden let (jedno fyzické letadlo) označen dvěma kódy (2 lety spolupracujících leteckých společností), např. LH 152 a OK 234. Code-share provoz vyžaduje propojení rezervačních a odbavovacích...

Mezivládní letecké dohody

– jsou dohodami o podmínkách mezinárodní letecké dopravy mezi vládami dvou smluvních států. Dle těchto dohod je možné provozovat letecký provoz mezi smluvními státy. Ve smlouvách jsou jmenováni dopravci zajišťující dohodnuté služby letového provozu...