Osobní doprava nejen pro studenty

4.1 Integrované dopravní systémy v České republice

Přínosem fungujícího integrovaného dopravního systému by mělo být udržení co nejvyššího podílu hromadné dopravy v rámci osobní přepravy, zohledňující dělbu přepravní práce mezi individuální automobilovou dopravou a hromadnou dopravou. O volbě druhu dopravy rovněž...

Ad 2:

Pokud dojde k předjíždění příměstského vlaku vlakem rychlým, naruší se interval příměstské dopravy (obvykle za místem předjíždění) a klesne úseková rychlost předjížděného vlaku. Minimální prodloužení doby jízdy se dá vyjádřit jako součet příjezdného a...

Ad 3:

Upřednostnění příměstských vlaků a podřízení jízdy rychlých vlaků v příměstském úseku se používá často v zahraničí a je zřejmě nejvýhodnější. Ve prospěch tohoto řešení přispívá i ta skutečnost, že podél celého příměstského úseku je...

3.1 Intervalové jízdní řády příměstské dopravy

První kroky související se zaváděním intervalové dopravy u nás byly učiněny roku 1983 na železniční trati Praha – Kolín; na Moravě potom s několikaletým zpožděním se začalo uskutečňovat testování intervalového jízdního řádu na trati...

V rovnoběžném jízdním řádu dochází k:

– časovým ztrátám při cestách do vzdálenějších pásem během jízdy ve vozidle, které zastavuje na všech místech zastavení. Naopak tento způsob je výhodnější pro cestující, kteří využívají spoje v prvním pásmu od centra ,...

2.2.7 Přiměřená výše jízdného

Tento aspekt považuje při rozhodování o druhu dopravního prostředku za velmi důležitý uživatel příměstské dopravy, který využívá jejich služeb pravidelně. Nemůže se ale počítat s konkurencí jednotlivých podsystémů hromadné příměstské dopravy, která je v...