Osobní doprava nejen pro studenty

2.2.8 Ochota a zdvořilost personálu

Pro vytvoření ovzduší spokojenosti a zvýšení kvality přepravy přispívá nesporně chování, vystupování i úprava personálu. Všichni zaměstnanci dopravce, kteří přicházejí do styku s cestující veřejností, by měli být ochotní, ohleduplní a korektní, na druhé...

2.2.5 Bezpečnost

Otázce bezpečnosti dopravy je od začátku jejího rozvoje věnována mimořádná pozornost. Bezpečnost se stala klíčovou podmínkou každé nejen hromadné dopravy, což je patrné například u dopravy železniční. Proto u příměstské železniční dopravy se stalo...

2.2.4 Pohodlí

Používání pojmu pohodlí v příměstské dopravě je dosti problematické. Pokud se vyjde z toho, že pohodlí je „drahé“ a dopravní prostředky jsou využívány v porovnání s dálkovou dopravou na podstatně kratší dobu, musí být...

2.2.3 Pravidelnost

V hromadné osobní dopravě hraje pravidelnost dopravy velmi důležitou úlohu. Zajišťuje se tzv. intervalovou dopravou, která je sice náročnější z provozního hlediska, ale na druhou stranu podstatně výhodnější pro uživatele.Intervalová doprava, v některých případech...

2.2.2 Četnost spojů

Četnost neboli hustota zastavujících spojů je vlastně počtem nabídnutých cestovních příležitostí. Četnost spojů může být na jednotlivých linkách (tratích), v pásmech nebo různých časových obdobích odlišná. Závisí hlavně na počtu cestujících, kapacitě dopravních prostředků...

2.2.1 Rychlost přepravy

Ve vztahu k příměstské dopravě je třeba se zaměřit i na úsekovou rychlost příměstských dopravních prostředků. Velikost úsekové rychlosti lze ovlivnit zejména vhodnou volbou vozidla s příznivými provozními charakteristikami. Cílem je nejen snížení jízdních...

2.2 Nároky kladené na příměstskou dopravu

Nároky na příměstskou dopravu, uvedené v této kapitole, vycházejí z požadavků cestující veřejnosti. Cestující po úhradě přepravného očekává na jedné straně nejvyšší stupeń kvality přepravní služby, na druhé straně zde stojí možnosti dopravce –...

2.1 Zásady koncepce řešení příměstské dopravy

V následující podkapitole uvedené nároky na příměstskou dopravu nelze chápat odděleně, ale pouze v jejich vzájemné spojitosti jako spolehlivý předpoklad pro její oblibu u cestující veřejnosti. Ke splnění všech nároků přispěje především vhodná koncepce...

1.2 Historický vývoj

Po druhé světové válce dochází k rozvoji veřejné městské dopravy, v jejímž důsledku pokračuje výstavba i na území mimo dosah železnice a rychlodrah. Zástavba se stává „celistvější“, cena pozemků stoupá a brzy jsou vyčerpány...