Osobní doprava nejen pro studenty

5.2.2 Rozdělení cestujících podle směru jízdy

Při porovnání jednotlivých linek, tratí nebo jejich úseků lze zjistit rozdíly v zatížení jednotlivých (opačných) dopravních směrů v různých denních dobách. Vyšší hodnoty počtu přepravených osob pro více využívaný dopravní směr zejména během špiček...

5.1.5 Nerovnoměrnosti ve špičkové hodině

Pokud se špičková hodina rozdělí na menší časové intervaly (obvykle po 15-ti minutách), je možno zjistit i značné nerovnoměrnosti v těchto dílčích intervalech (z pohledu nástupu, výstupu nebo dohromady). Tato nerovnoměrnost má naprosto klíčový...

5.1.4 Hodinová nerovnoměrnost v průběhu dne

Pro výpočty se pro zjednodušení používají následující doporučené hodnoty v procentech (z denního počtu přepravených osob): 3-hodinová špička: 30%, maximální hodina: 15%, maximální čtvrthodina: 5-6%. To platí zejména pro pracovní dny, o víkendech není...

5.1.3 Nerovnoměrnosti v jednotlivých dnech týdne

Ve víkendových dnech dochází k velkým výkyvům v závislosti na charakteru území a jeho osídlení. Nerovnoměrnosti v počtu přepravených osob jsou rovněž způsobeny například prolínáním páteční odpolední špičky s páteční víkendovou špičkou. Všechny tyto...

5.1.2 Nerovnoměrnosti v jednotlivých měsících roku

Ze statistických údajů je možno vypozorovat pravidelné výkyvy v objemech přeprav v jednotlivých měsících roku. Kolísání počtu pokrytých přepravních požadavků lze vyjádřit koeficientem měsíční nerovnoměrnosti, který se zjistí jako podíl denního průměrného počtu přepravených...

5.1 Časové nerovnoměrnosti

5.1.1 Roční změna v počtu přepravených osobPři analýze údajů o počtech přepravených osob v jednotlivých letech je možno při konstantním stavu technické základny pozorovat změnu atraktivity daného dopravního systému: může docházet k nárůstu, poklesu...

Nerovnoměrnosti prostorové se potom dělí takto:

1. různý obrat cestujících v jednotlivých místech zastavení,2. rozdělení cestujících podle směru jízdy,3. různé zatížení jednotlivých úseků,4. nerovnoměrné rozdělení cestujících u hrany nástupiště,5. nerovnoměrné obsazení jednotlivých vozů,6. nerovnoměrné obsazení jednotlivých dveří.Obě dvě skupiny nerovnoměrností...

Anketní dotazníky vyplňují:

– buď zaměstnanci dopravního podniku nebo přímo respondenti podle vzoru, resp. předtištěných anketních otázek. Otázky se formulují tak, aby se získaly požadované údaje jako:– charakter jízd (každodenní, v určitých dnech týdne, náhodné),– názvy nástupních...

5. DRUHY NEROVNOMĚRNOSTÍ V PŘEPRAVĚ OSOB

Důležitým předpokladem pro zvýšení kvality, efektivnosti a přitažlivosti veřejné dopravy je praktické uplatňování provozně-organizačních opatření pro zlepšení dopravního procesu, efektivní plánování výstavby a rekonstrukcí všech zařízení pro přepravu cestujících, především v rámci tzv. integrovaných...

4.3 Metoda sčítacích lístků (kupónů)

Nedokonalosti výše dvou analyzovaných metod vedly k vytvoření jiných, které dávají ucelené výsledky o proudech cestujících. Metoda sčítacích lístků je právě jednou z těchto metod, která poskytuje obraz nejen o velikostech celkových proudů cestujících,...