Osobní doprava nejen pro studenty

1.2 Historický vývoj

Na okraji centra města se budují železniční stanice, které jsou v některých případech (zejména v lukrativních zónách) zakončeny hlavovým způsobem, což je pro budoucí využití a především jejich rozšíření omezujícím faktorem. Železniční stanice na...

Železnice a rychlodráhy se uplatňují především v oblasti metropolí, velkých měst a průmyslových aglomerací, kde pro zajištění pravidelných přepravních požadavků cestujících (do zaměstnání, škol, za rekreací) neexistuje žádný jiný dopravní prostředek, který by splnil...

II. PŘÍMĚSTSKÁ DOPRAVA

1. POJEM PŘÍMĚSTSKÁ DOPRAVAPod pojem příměstská doprava se zahrnují obecně všechny dopravně-přepravní vztahy mezi tzv. vnitřním městem a tzv. vnější aglomerací města. Základním posláním příměstské dopravy je pokrytí požadavků na přepravu mezi vnější aglomerací...

6.3 Grafikon shromažďování cestujících

Jedná se o jeden z klíčových prvků pro určení maximálního počtu osob v daném místě během sledovaného období.Maximální počet osob slouží jako podklad pro určení:1. kapacit vestibulů a hal – zde se počítá s...

6.1 Lillův /gravitační/ model

Lillův model slouží pro přibližné určení počtu jízd mezi dvěmi sídelními jednotkami; jejich vzdálenost se obvykle uvažuje mezi centry. Vzoreček složen s těchto parametrů: j1,2 je počet jízd mezi dvěma místy za stanovené časové...

5.2.6 Nerovnoměrné obsazení jednotlivých dveří

S nerovnoměrností se můžeme setkat i v případě analýzy využívání dveří jednotlivých vozů pro nástup a výstup cestujících (i tato nerovnoměrnost má v jednotlivých místech zastavení svoji zákonitost).Koeficient této nerovnoměrnosti lze vyjádřit jako podíl...

5.2.5 Nerovnoměrné obsazení jednotlivých vozů

Tato problematika se vyskytuje zejména u kolejové dopravy, především u dopravy železniční, rychlodrah a tramvají.Porovná-li se obrat cestujících u jednotlivých vozů v soupravě, je možné zjistit poměr mezi obratem osob u nejzatíženějšího vozu a...

5.2.3 Různé zatížení jednotlivých úseků

Proud příchozích cestujících na nástupiště v jednotlivých místech zastavení je buď nepřetržitý/spojitý (u intervalu rovného či menšího jak 10 minut) nebo dávkový/diskrétní (u intervalů větších jak 10 minut).U spojitého proudu cestujících je pravděpodobnost výskytu...

5.2.1 Různý obrat cestujících v jednotlivých místech zastavení

Místo zastavení musí být dimenzováno nejen na průměrné hodnoty počtu obsloužených cestujících, ale především na špičkové hodnoty formou zálohy (lze i procentuální záloha). Touto problematikou se například zabývá Grafikon shromažďování cestujících, o kterém je...