Osobní doprava nejen pro studenty

3.1 Kvalita – úvodní teze

Kvalita produktu v podmínkách tržního hospodářství (tržní spotřebitelská kvalita) se vyjadřuje stejně jako kvalita v technickém pojetí vlastnosti, které je možno objektivně stanovit, měřit, zjistit a hodnotit. Jen tak se může stát prostředkem srovnávání...

3.1 Kvalita – úvodní teze

Kvalita je podstatná určenost předmětů nebo jevů, která je odlišuje od jiných předmětů nebo jevů, vyjadřující souhrn vlastností, které nelze od předmětu nebo jevu oddělit. Definice kvality se pak vzájemně poněkud liší podle toho,...

2.2.6 Hybnost a dynamická hybnost

O těchto ukazatelích bylo pojednáno v předešlé kapitole. 2.2.7 Měrný výkon Zjistí se jako podíl výkonu uvedeného zařízení k jeho hmotnosti. Tento ukazatel je klíčový pro dopravce, popisuje stupeň efektivity využívání energie pro pohyb...

2.2.4 Využití počtu míst k sezení

Zjistí se jako podíl vykonaných osobových kilometrů během stanoveného časového období k počtu vykonaných tzv. sedadlových kilometrů (suma vzdáleností, na které byla přemístěna jednotlivá sedadla za stanovené časové období). Tento ukazatel charakterizuje kvalitu přepravy...

2.2.2 Rychlosti

Jedná se o jeden z nejdůležitějších ukazatelů osobní dopravy, který má rozhodující vliv na kvalitu dopravního subsystému z pohledu cestujících (vliv na velikost podílu na dopravním trhu) i dopravce (propustná výkonnost, možnost vyššího využití...

Stejným způsobem je možné i určit nápravové kilometry:

kde: mi je počet náprav, které ujely stejnou vzdálenost za zjišťované období, li je ujetá vzdálenost.Oba údaje jsou přesné, zjišťují se za sledované období z příslušných dokumentů a statistik. 2.1.3 Osobové kilometry Pro výpočet...

1.1 Ukazatele kvantitativní

2.1.1 Počet cestujících, přepravených v obvodu /oblasti/ Při stanovení počtu přepravených cestujících se využívají statistické údaje o počtu prodaných jízdenek a jiných účetních dokladů; k tomu se musí kvalifikovaným odhadem připočítat počty cestujících, využívajících...

1.3 Technické plánování osobní dopravy

Technické plánování osobní dopravy je důležitou a nedílnou součástí dopravního plánování pro jednotlivé dopravní obory. Účelem je stanovení dvou cílů: rozsah osobní přepravy a provozní prostředky. Jako základ, ze kterého se vychází, slouží proudy...

ad B) Přepravní výkon- tabulky

Rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Doprava (prog.) Letecká 2,5 2,4 2,7 3,1 3,5 3,7 4,1 4,4 Železniční 8,5 8,5 8,0 7,5 7,2 7,0 7,1 9,1 Autobusová 31,8 28,9 16,8 16,5...