Osobní doprava nejen pro studenty

Úvod

Ve veřejném mínění je obecně pohlíženo na veřejné investiční náklady jako na „ztracené peníze“. Ve skutečnosti mohou být ale investice do dopravy také pro stát rentabilní (a obvykle z velké části jsou). Daňová výtěžnost...

Osobní doprava

Úvod V následujících dvaceti letech lze předpokládat, že se objem především tranzitní dopravy zvětší. To ovšem není při zachování dnešních podmínek možné a tvrdě to narazí na následující body: kapacita dopravních systémů, ekologie a...

Úvod

Střední Evropa může svoji klíčovou geografickou polohu z pohledu dopravy udržet, pokud se dopravní systém zlepší a zvýší svoji dopravní kapacitu. Hospodářství a turistický ruch jsou totiž na dopravních kapacitách závislé. V konkurenci jednotlivých...

VI. NEKONVENČNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY A SYSTÉMY DOPRAVNÍ OBSLUHY

2. NĚKTERÉ PŘÍKLADY UVEDENÝCH SYSTÉMŮ Z PRAXE…………………………………….. 1012.1 ALWEG……………………………………………………………………………………………………………. 1012.2 SAFEGE………………………………………………………………………………………………………….. 1022.3 Závěsné asymetrické dráhy…………………………………………………………………………………. 1032.4 Automatické minimetro a „metro na pneumatikách“……………………………………………… 1032.5 „Maglevy“……………………………………………………………………………………………………….. 1032.6 Kabinkové a kabinové systémy…………………………………………………………………………….. 1042.7 Pohyblivé pásy a pohyblivé...

VII. OSTATNÍ DRUHY DOPRAVY A DOPRAVNÍ SYSTÉMY

3. VODNÍ OSOBNÍ DOPRAVA…………………………………………………………………………………….. 1163.1 Vodní osobní doprava v České republice………………………………………………………………. 1163.2 Vodní osobní doprava v dalších zemích………………………………………………………………… 1164. LETECKÁ DOPRAVA……………………………………………………………………………………………….. 1174.1 Základní druhy letecké dopravy…………………………………………………………………………… 1174.2 Další členění letecké dopravy a její specifika…………………………………………………………....

VIII. ŘEŠENÁ CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU OSOBNÍ DOPRAVA

VIII. ŘEŠENÁ CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU OSOBNÍ DOPRAVA………………………………………. 1421. ANALÝZA ÚDAJŮ U ZADANÉ DVOJICE VLAKŮ………………………………………………….. 1422. ANALÝZA ÚDAJŮ U VLAKOVÉ SOUPRAVY………………………………………………………… 1433. OBĚH VLAKOVÝCH SOUPRAV……………………………………………………………………………… 1464. PROUDY CESTUJÍCÍCH A JEJICH ROZDĚLENÍ PODLE DRUHŮ DOPRAVY………… 1475....

IV. VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

IV. VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA………………………………………………….. 851. AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ…………………………………………………………………………………………. 851.1 Požadavky na autobusová nádraží…………………………………………………………………………. 851.2 Způsoby řazení autobusů u nástupišť……………………………………………………………………… 861.3 Uspořádání nástupišť autobusových nádraží…………………………………………………………… 872. ZASTÁVKY MĚSTSKÉ DOPRAVY…………………………………………………………………………….. 883. OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ STANICE……………………………………………………………………………….. 883.1 Třídění osobních...

IV. VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

2. LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY.. 673. ZPŮSOBY PROVOZU NA VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍCH………………… 693.1 Segregovaný provoz……………………………………………………………………………….. 693.2 Smíšený provoz……………………………………………………………………………………… 704. VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ………………………………………………………………….. 714.1 Faktory ovlivňující výstavbu vysokorychlostních tratí…………………………………714.2 Požadavky na vysokorychlostní tratě………………………………………………………. 735. VYSOKORYCHLOSTNÍ VLAKY……………………………………………………………….....

II. PŘÍMĚSTSKÁ DOPRAVA

4. PŘÍKLADY ORGANIZOVÁNÍ PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY……………….. 444.1 Integrované dopravní systémy v České republice……………………….. 444.2 Příměstská doprava v zahraničí……………………………………………….. 475. POŽADAVKY NA VOZIDLA A INFRASTRUTURU V PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVĚ………. 495.1 Požadavky na vozidla v příměstské dopravě…………………………….. 495.2...

Úvod:

5. DRUHY NEROVNOMĚRNOSTÍ V PŘEPRAVĚ OSOB……………….. 225.1 Časové nerovnoměrnosti……………………………………………………………….. 225.2 Prostorové nerovnoměrnosti………………………………………………………….. 256. EMPIRICKÉ MODELY V DOPRAVNÍM PLÁNOVÁNÍ………………. 286.1 Lillův /gravitační/ model………………………………………………………………… 286.2 Nyvigův model……………………………………………………………………………… 296.3 Grafikon shromažďování cestujících………………………………………………. 29II. PŘÍMĚSTSKÁ DOPRAVA……………………………………………………………… 311. POJEM...