Osobní doprava nejen pro studenty

ad C) hybnost obyvatelstva

Hybnost obyvatelstva je vedle dynamické hybnosti obyvatelstva důležitý ukazatel, charakterizující komplexně změnu trendů chování obyvatel zkoumaného území v požadavcích na přemístění. Hybnost obyvatelstva sledovaného území je vlastně průměrný počet vykonaných jízd 1 obyvatele za...

ad D) Dynamická hybnost obyvatelstva- TABULKA

Rok 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 Silniční doprava 0,60 0,85 1,20 1,45 1,70 1,80 1,85 Městská doprava 0,45 0,55 0,55 0,60 0,90 1,10 1,35 Železniční doprava 1,50 1,45 1,45 1,30 1,25 1,20...

ad A) Počet přepravených osob

U silniční dopravy byla průměrná přepravní vzdálenost 10-16 km, u železniční dopravy 33-46 km. V tabulce je patrný neustálý nárůst podílu silniční dopravy z důvodu zlepšujícího se stavu silniční sítě. Naopak zlomem pro železniční...

1.2 Hromadná a individuální doprava u nás

Pokud bychom se měli obecně zaměřit na státy střední a východní Evropy, lze uvést některé shodné rysy změn v dopravní politice a dopravních oborech v těchto státech:– snaha o dosažení světové úrovně u technologie...

1.1 Charakteristika některých osobních dopravních prostředků

Jednotlivé používané dopravní prostředky mají různé parametry. Jejich použití je ohraničeno omezujícími podmínkami, popisujícími nároky například na kapacitu vozidel, jejich rychlost apod. Orientační hodnoty vybraných parametrů vozidel pro orientaci popisuje následující tabulka: Druh dopravního...

Úvod

Takováto inovace dopravních systémů s vysokým informačním standardem, postavená nad komplexním řízením dopravy, by měla redukovat dopravu poměrně rychle – a sice bez snižování výkonů a bez negativních následků tzv. tvrdé regulace.Dnešní sídelní formy...

I. ASPEKTY OSOBNÍ DOPRAVY

CHARAKTERISTIKA DOPRAVNÍCH OBORŮV osobní dopravě se můžeme setkat s různým dělením dopravních oborů; jedním z nich je dělení do dvou základních skupin – doprava hromadná a doprava individuální. Ve veřejné osobní dopravě existují následující...